Rozvoj tútoringu

Divé maky o.z. realizuje od mája 2014 do augusta 2015 projekt zameraný na rozvoj odborných kompetencií členov tímu a tútorov a tútorky združenia. Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

Viac info o projekte nádjete tu!
 Rozvoj tutoringu

Divé Maky